Bisikletle Tünele Girmek Yasak mı?

Bisikletle Tünele Girmek Yasak mı?

29 Mart 2021 0 Yazar: Emre Yılmaz

Tüneller, bisiklet sürücüleri için güvenlik açısından birçok problem teşkil etmesinin yanında, yasal olup olmadığı da bir tartışma konusu. Bu yazıda bisikletle tünele girmenin yasak olup olmadığını ilgili mevzuat kapsamında değerlendireceğim.

Hukukçu bir bisiklet sürücüsü olarak bisikletin mevzuattaki yeri, hakları ve sorumluluklarıyla ilgili yazılar paylaştığım Bisiklet Hukuku sayfamı takip etmeye devam edebilirsiniz

Tünel Nedir?

Bisiklet sürücülerinin tünellere girmelerinin yasak olup olmadığını değerlendirmek için önce ilgili Mevzuattaki tanımlara bakmamız gerekmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Tünel İşletme Yönetmeliği”ne göre;

Tünel, trafik geçişine imkan sağlayan yeraltı karayolu sanat yapısını,

Karayolu, trafik akışına imkân sağlamak üzere kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanları,

Erişme kontrolü, transit trafiğe tahsis edilen karayollarında, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların girmesinin engellenerek, ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandırıldığı, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasak olduğu, trafiğin özel bir kontrole tabi tutulmasına ilişkin uygulamayı,

Otoyol, yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan, seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu

ifade eder.

Bisiklet Hangi Yollardan Gidebilir?

Bisiklet sürücüleri; Karayolları Trafik Kanunu’na ve bu kanuna göre çıkarılmış Yönetmeliğe göre şehir içi yollarında ve otoyollar hariç şehirler arası yollarda gidebilir.

Ancak yolda ayrı bir bisiklet yolu varsa, yalnızca bisiklet yolunda gitmek zorundadır. Bu nedenle bisiklet yolunun bulunduğu yollarda, araçlara ait yolda bisiklet sürmek yasaktır. Ancak bisiklet yolu yoksa, bir taşıt olarak görülen bisiklet, araçlarla aynı yoldan gidebilir.

Bisikletle Tünele Girmek Yasak mı?

Mevzuatta bu konuda doğrudan bir hüküm bulunmasa da, halihazırdaki hükümlerden yola çıkarak tünellerde bisiklet kullanmanın özel olarak yasaklanmadığını görüyoruz.

Bu durumda erişim kontrolü olmayan, yani motorsuz taşıt ve araçların girişinin engellenmediği bir karayolunda bisiklet kullanmak serbest olduğu gibi, bu yol üzerindeki bir tünele girmek de serbesttir.

Ancak erişim kontrolü olan, motorsuz taşıt ve araçların girişinin engellendiği yollarda, otoyollarda bisiklet kullanmak yasak olduğu için, haliyle bu yoldaki tünel de bisikletlilerin giremeyeceği bir tüneldir.

Ayrıca motorsuz taşıtların girmesinin yasaklandığı girişindeki tabelalardan anlaşılan tünellere girmek de yasaktır. Örneğin İstanbul’da iki yakayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneline motorsuz taşıtların girmesi yasaktır.

Tünele bisikletle girmek yasak olmasa da, güvenlik açısından büyük problem olduğu açık. Bu nedenle bisiklet üzerinde iken koruyucu ekipmanları giymeyi, özellikle tünelde ön ve arka ışıklarınızı kullanmayı ihmal etmeyin.

Av. Emre Yılmaz


[email protected]