Kategori: Bisiklet Hukuku

Bir zamanlar yalnızca çocukların karne hediyesi olarak yaz tatillerinde kullandığı bir alet, hatta oyuncak olarak görülen bisiklet, bugün gittikçe kalabalıklaşan bir kesim tarafından araç olarak kabul edilmekte ve günlük yaşamın içerisinde önemli bir yer edinmektedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler, şimdilik yetersiz olsa da, çeşitli faaliyetlerle bisikletin günlük hayata entegre edilmesinde rol oynamaktadırlar.

Bisikletin kullanımının yaygınlaşması, bisiklet sürücülerinin toplu yaşam içerisinde ne gibi haklara ve kurallara tabi olduğu konusunda bilinç oluşturulması ihtiyacını da doğurmaktadır. Zira bisiklet sürücüleri olarak haklarımızı bilmemiz ve bu haklarımıza sahip çıkmamız gerektiği gibi, zorunluluklarımızı da bilmemiz gerekir.

Bu kategoride bu kapsamda yazılar yayınlayacağım.