Etiket: işçi

İkale Nedir?

Yazar: Emre Yılmaz 25 Mart 2021 0

İkale, işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmesi anlamına gelmektedir. Bozma olarak da adlandırılan bu fesih usulü, tarafların anlaşması temeline dayandığı için, ikale sözleşmesi sonucunda taraflar iş ilişkisinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdiğini yazılı hale getirmektedirler.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Yazar: Emre Yılmaz 10 Mart 2021 0

İş Kanunu’na 06.05.2016 tarihinde Uzaktan Çalışma ile ilgili hükümlerin eklenmesinden bu yana çıkması beklenen ve Koronavirüs salgını ile geçen son bir yılda artık ihtiyaç haline gelen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşçilere Eşit Davranma Borcu

Yazar: Emre Yılmaz 26 Nisan 2019 0

İş Kanunu; işverene, işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça eşit davranma borcu yüklemektedir. Hangi hallerin “haklı ve objektif bir neden” olduğu, Yargıtay içtihatları ile belirlenmektedir.