Etiket: işveren

İşçilere Eşit Davranma Borcu

Yazar: Emre Yılmaz 26 Nisan 2019 0

İş Kanunu; işverene, işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça eşit davranma borcu yüklemektedir. Hangi hallerin “haklı ve objektif bir neden” olduğu, Yargıtay içtihatları ile belirlenmektedir.