Devletin E-Haciz İşlemi İptal Edilebilir mi?

Devletin E-Haciz İşlemi İptal Edilebilir mi?

7 Ekim 2019 0 Yazar: Emre Yılmaz

Devlet yani idare, birtakım alacakları için borçluların malvarlıklarına haciz işlemi uygulayabiliyor. Bu haciz işlemlerinden biri de elektronik haciz.

İdare, e-haciz sayesinde borçluların araçlarına, taşınmazlarına ve banka hesaplarına hızlı bir şekilde haciz işlemi uygulayabilir.

Banka hesaplarına uygulanacak haciz ile, borçlu farkında dahi olmadan borç miktarı kadar miktar borçlunun banka hesabından çekilebilir.

E-Haciz İptal Edilebilir mi?

İdarenin borçlularına haciz işlemi uygulayabilmesi için Mevzuatta öngörülen birtakım şartlar vardır. Haciz işlemi uygulanabilmesi için, borçluya usulüne uygun olarak ödeme emri tebligatı yapılması ve bunun üzerine borcun süresinde ödenmemesi gerekmektedir.

Usulüne uygun tebliğ edilmeyen ödeme emirlerinin konusu olan amme alacaklarının süresinde ödenmediğinden bahsedilemez. Dolayısıyla böyle bir durumda bir sonraki aşama olan haciz işlemine geçilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle usulüne uygun olmayan bir şekilde haciz işlemi uygulanması halinde, idarenin bu haczi usulsüz olacak ve yasal yollara başvurulması halinde iptal edilecektir.

Usulsüz E-Haciz Nasıl İptal Edilir?

Usulsüz haciz işlemini uygulayan kurumun türüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişen yetkili ve görevli yargı yerinde açılacak bir dava ile idarenin haciz işlemleri mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Mahkeme, önüne haciz işleminin iptali istemli bir dava geldiğinde, usulüne uygun olarak ödeme emri tebliğ edilip edilmediğini, borcun süresi içerisinde ödenip ödenmediğini, borç hakkında yürütmeyi durdurma kararı olup olmadığını ve buna benzer hususları inceleyecektir.

Bu incelemeleri akabinde haciz işleminin usulsüz olduğunu tespit etmesi halinde, haciz işleminin iptaline ve haciz işlemi ile tahsil edilen bir miktar varsa bu miktarın borçluya iadesine karar verecektir.

Av. Emre Yılmaz


Hukuki Danışmanlık Randevusu Talebinde Bulunmak İçin:
[email protected]