Bisiklette Bulundurulması Zorunlu Olan Ekipmanlar

Bisiklette Bulundurulması Zorunlu Olan Ekipmanlar

15 Aralık 2020 1 Yazar: Emre Yılmaz

Karayolları Trafik Yönetmeliği ile aşağıda sayılan ekipmanların bisikletlerde bulunması zorunlu kılınmıştır.

  • Far: Bisikletin önünde, beyaz ışık verecek ve 20 metre önü aydınlatabilecek bir adet lamba.
  • Arka Işık veya Reflektör: Bisikletin arkasında, kırmızı renkte ışık veren bir adet lamba veya kırmızı reflektör.
  • Reflektif İşaret: Sürücüler, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret  takacaklardır.
  • Fren: Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön ve arka tekerlekleri kumanda edecek, birbirinden ayrı iki adet olacak.
  • İhbar Aleti (Korna): Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti olacak.

Ayrıca yük taşımak için kullanılan bisikletlerde, sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, genişliği iki tekerleklilerde 80 cm, üç tekerleklilerde 160 cm’yi geçmeyecek bir sandık bulunabilecektir.

Bisiklette kask zorunluluğu var mı?

Mevzuatta 16 Ağustos 2022 tarihine kadar elektrikli bisiklet kullanıcılarının koruyucu başlık ve koruyucu gözlük takma zorunluluğu olmasına karşın, normal bisiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğu yoktu.

Ancak 16 Ağustos 2022’de yayımlanan Resmi Gazete ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle “Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Teçhizat” başlıklı tabloda, kask (koruma başlığı) ve gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek ve benzeri giysiler bisiklet için de zorunlu tutulmuştur.

Değişiklik yapılmadan önce bu yazımda kask takmanın bisiklet sürücüleri için yasal olarak zorunlu olmadığını, ancak kask takmanın birçok açıdan faydalı olduğunu, genellikle şehir içi keyif sürüşleri yapan amatör bir bisikletli olarak her sürüşümde kask kullandığımı ve kask kullanılmasını kesinlikle tavsiye ettiğimi yazmıştım. Zira kask takmak, ülkemiz trafiğinde saygı görmemizi sağlamakla birlikte, olası bir düşme halinde kafa çarpmasına bağlı travma ve buna bağlı olarak ölüme kadar gidebilecek sonuçları yaşamaktan da bizi kurtarabilir.

Ancak kask kullanımını tercihe bırakmaksızın zorunlu tutulması tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha önce Instagram’da @bisiklethukuku profilimde kaskın zorunlu olmasının gerekip gerekmediğiyle ilgili yaptığım ankete toplam 162 kişi katılmış, bunların %67’sini oluşturan 109’u “Evet” oyu kullanmış, 53’ü ise “Hayır” oyu kullanmıştı.

Kaskın zorunlu olması gerektiğini savunanların en güçlü argümanı güvenlik iken; zorunlu olmaması gerektiğini savunanlar ise bisiklet kullanımının çok yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde kaskı zorunlu tutmak yerine güvenli bisiklet yolları yaparak ve trafikte bisiklete saygı duyulmasını sağlayarak bisikletlilerin güvenliğinin sağlandığı, kask takmayı zorunlu tutmanın beraberinde bisiklet sürmek isteyen biri için ciddi bir maliyet oluşturacağı ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını engelleyeceği argümanlarını öne sürmektedir.

Keyifli ve güvenli sürüşler dileğiyle.

Av. Emre Yılmaz

İletişim