Siteye Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

Siteye Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

9 Şubat 2021 25 Yazar: Emre Yılmaz

Baz İstasyonu Nedir?

Yargıtay’ın tanımına göre baz istasyonları, günümüzde haberleşme ve iletişimin sağlanmasında önemli bir yeri olan, genel olarak alıcı ve verici antenleri sayesinde elektromanyetik dalgaları (sinyalleri) alma ve gönderme işlemi yapan sistemlerdir.

Baz istasyonları, konuşmanın az olduğu kırsal alanlarda 35 km’lik, konuşma trafiğinin daha yoğun olduğu şehir merkezlerinde ise 1-2 km’lik bir mesafe içinde hizmet verebilen, çıkış güçleri oldukça düşük olan cihazlardan oluşmaktadır.

Cep telefonu ile yaptığımız görüşmelerde, karşı taraftan bize gelen sesi, baz istasyonunun cep telefonumuza gönderdiği sinyaller sayesinde alırız. Karşı taraf da bizim sesimizi, cep telefonumuzun baz istasyonuna gönderdiği sinyaller sayesinde alır. Böylelikle cep telefonları ile baz istasyonları arasında sinyal alış verişi yapılmaktadır.

Baz İstasyonu Yerleşim Yerlerinde Kurulabilir mi?

Baz istasyonlarının kurulması için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yönetmelik ile belirlediği yer, ölçü ve limit değerlere uygun olduğunu gösteren bir güvenlik sertifikası alınması zorunludur.

Güvenlik sertifikası ile ilgili teknik ve detaylı bilgiler için BTK’nın web sitesinin ilgili sayfasını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yine Yargıtay’ın kabulüne göre, telefonla haberleşme ve iletişimin sağlıklı ve verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için her bir istasyon, kapasitesi itibarıyla belirli sayıda abonenin haberleşmesini sağlayabileceğinden, nüfusun yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde daha çok sayıda baz istasyonu kurulması gerekmektedir.

Baz istasyonlarının şehirlerin dışına çıkartılmaları halinde haberleşme ve iletişimin sağlanabilmesi için gerek baz istasyonlarından abonelere, gerekse abonelerden baz istasyonlarına karşılıklı olarak gereğinden çok yüksek elektromanyetik dalgalar gönderilmek zorunda kalınacak, toplum sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir.

Dolayısıyla yerleşim yerlerinde baz istasyonu kurulabilmesi mümkün olmakla, nüfusu yoğun yerleşim yerlerindeki baz istasyonu ihtiyacının daha fazla olduğu kabul edilmektedir.

Sitelere Baz İstasyonu Kurmak İçin Nasıl Karar Alınmalıdır?

Konutlardan, işyerlerinden ya da her ikisinden oluşan bir siteye baz istasyonu kurulması, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında önemli yönetim işlerinden biri olarak kabul edilir.

Buna göre baz istasyonunun kurulması, bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar ile mümkündür. Örneğin bir apartmanda 10 adet konut var ise, bu 10 konut sahibinin hepsinin karara olumlu yönde katılması gerekmektedir. Tüm kat maliklerinin katılmadığı bir toplantıda oy birliğiyle karar alınsa dahi bu karar geçerli olmayacaktır.

Ayrıca baz istasyonu ile ilgili kural olarak kiracıların söz hakkı bulunmamaktadır. Ancak kiracılar, ev sahiplerinden usulüne uygun bir vekalet almaları halinde, yapılacak oylamaya ev sahiplerin temsil etmek üzere katılabileceklerdir.

Baz İstasyonu Sitenin Hangi Alanına Kurulabilir?

Baz istasyonunun kurulacağı alanın, sitelerin ortak yerleri içerisinde olması gerekir. Genelde baz istasyonları binaların çatılarına kurulur ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesine göre çatılar gayrimenkulün ortak yerlerindendir.

Kurulan Baz İstasyonlarına İtiraz Edilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından

Yukarıda belirttiğim üzere baz istasyonu kurulması için bütün kat maliklerinin oybirliğiyle karar alması gerekmektedir. Bu usule uyulmadan, hukuken geçerliliği olmayan bir genel kurul kararı ile baz istasyonu kurulması kararı alınmış ve buna göre baz istasyonu kurulmuş ise; baz istasyonu kurulmasına muvafakat etmeyen kat malikleri, kararın iptali ile baz istasyonunun kaldırılarak ortak yerin eski hale getirilmesini talep edebilir.

BTK’nın Güvenlik Sertifikası Açısından

Baz istasyonları, BTK tarafından verilen güvenlik sertifikasına uygun kurulmalı ve işletilmelidir. Dolayısıyla baz istasyonlarının sertifikasında belirtilen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun olarak kurulmadığı, başlangıçta uygun kurulsa dahi sonradan sertifikadaki limit değer ve güvenlik mesafelerine aykırı davranıldığı gerekçesi ile BTK’dan kaldırılması için talepte bulunulabilir. BTK’nın bu talepler hakkında kararlarına karşı idari yargıda dava açılabilir.

Komşuluk Hukuku Açısından

Kurulmuş bir baz istasyonunun çevresinde yaşayan kişiler, baz istasyonunun sağlığına zarar verdiğini ya da vermesinin yakın gelecekte kuvvetle muhtemel olduğunu ileri sürerek Medeni Kanun’un 737. maddesi kapsamında El Atmanın Önlenmesi talebinde bulunabilir.

Zira bu maddeye göre “Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.”

Komşu taşınmazdan gelebilecek bir el atmanın önlenmesi davasında mahkeme, baz istasyonunun Yönetmelikte belirtilen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun olup olmadığını inceler, davacının sağlığına zarar verip vermediği konusunda tarafların göstermiş oldukları delilleri toplar, belirlenecek uzman bilirkişiler marifetiyle keşif yaparak bilirkişi raporları alır ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verir.

Belirtmek gerekir ki, böyle bir davada davacının zarar gördüğü iddiaları somut ve bilimsel verilere dayanmalıdır. “Uzun vadede zarar verir, yakınımızda baz istasyonu olması psikolojimizi bozuyor” gibi soyut iddialar böyle bir talep için yeterli değildir.

Av. Emre Yılmaz


Hukuki Danışmanlık Randevusu Talebinde Bulunmak İçin:
[email protected]